C-21 2017-05-30T11:58:58+00:00

Project Description

Obsah stránky: Projekčná kancelária autorizovaného inžiniera Ing. Jána Štempela – C21 pôsobí v oblasti stavebníctva so zameraním na komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, overovanie projektov a technické poradenstvo, vyhotovenie odborných posudkov, odhadov a správ stavieb ako aj vykonávanie stavebných meraní, prieskumov a diagnostiky.

Rok vytvorenia webu: 2015

Web: www.c-21.sk