Sprievodca Tokajom 2017-07-13T14:59:37+00:00

Project Description

Obsah a funkcie aplikácie: Aplikácia Sprievodca Tokajom slúži ako turistický sprievodca najznámejšiu vinársku oblasť na Slovensku. Obsahuje užitočné informácie, fotografie a kategorizáciu bodov záujmu. Okrem toho obsahuje mapového sprievodcu a funkciu navigácie k jednotlivým bodom. Aplikácie je vytvorená v troch jazykových mutáciách.

Rok vytvorenia: 2015

Ikona aplikácie:

Google Play:

App Store: