Štátna pomoc 2017-07-13T15:37:21+00:00

Project Description

Obsah a funkcie aplikácie: Aplikácia umožňuje prezerať si dokumenty s témou štátnej pomoci online na základe webovej databázy. Obsahuje fuknciu vyhľadávania dokumentov a taktiež je možné stiahnuť si požadované dokumenty a formuláre priamo do mobilného zariadenia. Aplikácia je vytvorená v dvoch jazykových mutáciách.

Rok vytvorenia: 2015

Ikona aplikácie: