Ako na štruktúru webu, ktorá zlepší SEO a zvýši hodnotenie

Štruktúra webu

Čím je lepšia a logickejšia štruktúra vášho webu, tým uvidíte lepšie výsledky UX, SEO a získate aj ďalšie výhody. Rozhodnutie o tom, ako by mala byť vaša webová stránku štruktúrovaná, si vy vyžaduje čas a dôkladné premyslenie.

V tejto príručke sa dozviete, aké sú štruktúry webových stránok a prečo sú pre vás dôležité. Nahliadneme do štyroch typov štruktúr webových stránok a do toho, ako si môžete vybrať tú správnu pre svoju stránku.

Nakoniec vám tiež ukážeme, ako navrhnúť a vyvinúť správnu štruktúru pre váš web.

Čo je štruktúra webovej stránky?

Štruktúra webových stránok sa vzťahuje na to, ako sú informácie na vašej lokalite rozložené a ako sú stránky navzájom prepojené.

Niektoré z hlavných dôvodov, prečo návštevníci opúšťajú webovú stránku, je zlá štruktúra webu. 73,1%  ľudí uviedlo, že opúšťajú stránku s neresponzívnym dizajnom a 34,6% uviedlo, že to bolo spôsobené zlou štruktúrou obsahu.

Webové stránky majú krátky čas na to, aby urobili dojem, inak návštevníci prechádzajú na iné stránky.

Mnohé prvky sú súčasťou dobrej štruktúry webových stránok, ktorá zahŕňa taxonómie (prax a veda o kategorizácii alebo klasifikácii), interné odkazy, breadcrumbs (typ sekundárnej navigačnej schémy, ktorá odhaľuje polohu používateľa na webovej lokalite alebo vo webovej aplikácii), navigáciu a schému.

Prečo je štruktúra vášho webu dôležitá?

Predstavíme vám 3 hlavné dôvody, prečo je štruktúra vášho webu naozaj dôležitá:

 1. Logická a dobre naplánovaná štruktúra je ideálna pre používateľskú skúsenosť (UX). 88% online spotrebiteľov tvrdí, že je menej pravdepodobné, že sa vrátia na stránku po zlej skúsenosti. Webové stránky, v ktorých sa dá ľahko navigovať, vytvárajú pre vaše publikum bezproblémové prehliadanie, a tak sa na vašu stránku budú chcieť vrátiť znova.
 2. Možno rovnako dôležitý dôvod, je optimalizácia pre vyhľadávače (SEO). Viac ako 25% profesionálov v oblasti SEO verí, že štruktúrované údaje sú novým faktorom SEO a 36,6% verí, že aktualizácia Core Web Vitals od spoločnosti Google sa v budúcnosti stane jednou z najdôležitejších súčastí stratégie SEO.
  Ak sa ubezpečíte, že vaša webová lokalita je dobre usporiadaná, že ju vyhľadávacie nástroje ľahko prehľadávajú a že je správne zmapovaná, bude indexovanie vášho obsahu jednoduchšie.
 3. Zámerná štruktúra pomáha predchádzať kanibalizácii kľúčových slov. To znamená, že obsah, ktorý pokrýva podobné témy, bude od seba odlíšený a usporiadaný, čo používateľom a prehľadávačom poskytne jasnú predstavu o zámere každého dielu.

Plán štruktúry webu

Štruktúra webových stránok Top-Down vs Bottom-Up

Štyri typy štruktúr webových stránok spadajú do dvoch kategórií, a to:

 • zhora nadol (z angl. Top-Down) a
 • zdola nahor (z anlg. Bottom-Up).

Rôzne štruktúry uspokojujú rôzne ciele a každý prístup má svoje výhody a nevýhody.

Výzvou pri štruktúrach Top-Down je, že všetko treba naplánovať od začiatku. Keď ste niečo vytvorili, už nie je možné zmeniť celkový tok a nastavenie webových stránok.

Na druhej strane, táto logická štruktúra uľahčí používateľom aj prehľadávačom vyhľadávacích nástrojov (z angl. search engine crawlers) navigáciu na vašich stránkach.

Ak hovoríme o štruktúre Bottom-Up, jej hlavnou prednosťou je to, že ju možno vybudovať v priebehu času a umožňuje vám pokračovať v jej úpravách. Aj keď sú tieto štruktúry lepšie pre vlastníkov webových stránok, môžu používateľom a vyhľadávacím nástrojom prácu sťažiť.

4 typy webových štruktúr

Nižšie uvádzame rozpis štyroch hlavných typov štruktúr webových stránok, ktoré sa dnes používajú, s prípadmi použitia, kedy je každý z nich vhodný.

1. Hierarchický

Hierarchická štruktúra, niekedy označovaná aj ako stromová štruktúra, je najobľúbenejšou štruktúrou webových stránok. Prechádza z väčších, všeobecnejších stránok na menšie samostatné stránky.

Hierarchická štruktúra webu

Príkladom sú stránky e-shopov, ktoré majú kategórie produktov na vysokej úrovni (napr. mužské oblečenie), ktoré sa delia do menších kategórií (napr. tričká, nohavice, bundy,…) a prechádzajú na jednotlivé produktové stránky.

Hierarchické štruktúry sú skvelé pre webové stránky s veľkým množstvom údajov, ako sú elektronické obchody. Najprv je potrebné vytvoriť si svoje informačné stránky a ďalšie kategórie, ktoré sú dôležité pre vašich návštevníkov. Stránky, ktoré zaznamenávajú najväčšiu návštevnosť, je najlepšie umiestniť na začiatok.

Potom je vhodné určiť, ako do týchto kategórií zapadá zvyšok vašich stránok. Vždy sa uistite, že k tomu pristupujete spôsobom, ktorý dáva zmysel pre používateľov a vyhľadávače, pretože neskôr bude veľmi náročné zmeniť to.

2. Sekvenčný

Sekvenčná alebo lineárna štruktúra webových stránok je taká, ktorá sleduje jednoduchú cestu medzi stránkami. Tento typ sa využíva pri jednoduchých weboch alebo pri vytváraní kampane s viacerými vstupnými stránkami.

Ak ste začínajúci alebo malý podnik, pravdepodobne máte len niekoľko základných stránok, ktoré chcete zobraziť, takže tento prístup by bol pre vás určite vhodný. Taktiež sa tento typ môže využiť aj pre pokladne na veľkých webových stránkach.

Najlepšie využitie tejto štruktúry je vtedy, keď chcete, aby bol váš obsah usporiadaných chronologicky (napríklad online kurz, nákupný lievik). Postupná štruktúra webových stránok zabezpečí, aby používatelia prešli krokmi tak, ako chcete, aby bol proces čo najjednoduchší.

Ak chcete začať s touto štruktúrou, vyhľadávajte oblasti svojho webu, kde by logická postupnosť pomohla zlepšiť používateľskú skúsenosť. Môže to byť prostredníctvom procesu platby, zdôrazňovania výhod vašich ponúk alebo konkrétnych tém obsahu.

Sekvenčná štruktúra webu

3. Databázový

Databázová štruktúra je jedným z najkomplexnejších typov štruktúry webových stránok, ktorý využíva prístup Bottom-Up.

Tento typ si vyžaduje osobitnú pozornosť označovaniu (z angl. tagging) a metaúdajom, aby sa vytvorila prehľadávateľná databáza, ku ktorej majú používatelia prístup. Vyhľadávanie na stránkach je čoraz populárnejšie a môže byť cenným nástrojom na zvýšenie konverzií.

Asi 30% ľudí, ktorí navštívia webovú stránku, v určitom okamihu použijú vyhľadávanie na stránke. Ďalšia predchádzajúca štúdia od eConsultancy zistila, že keď vyhľadávanie na stránkach funguje dobre, títo návštevníci konvertujú takmer dvakrát toľko.

Veľkou výhodou databázovej štruktúry je, že ju možno prispôsobiť vašim potrebám. Dá sa postaviť aj v priebehu času, pretože je to Bottom-Up, takže sa nemusíte báť, že to nebude hneď dokonalé. Ako bude váš web rásť, vaše predchádzajúce databázové súbory sa stanú súčasťou ich vlastného súboru údajov v rámci novej, väčšej štruktúry.

Jednou z výziev pri databázovej štruktúre je, že budete vo svojom tíme potrebovať niekoho s rozsiahlymi  znalosťami programovania. Toto je dôležitá súčasť, aby sa zabezpečilo, že sa pri preklade nič nestratí.

Prvá vec, ktorú by ste mali zvážiť pred využitím tejto štruktúry, je úroveň údajov, ktoré má vaša webová lokalita. Ak vám to vyhovuje, naši skúsení programátori webových stránok vám pomôžu naviesť vás správnym smerom a začať so stratégiou kategórií.

4. Maticová

Maticová štruktúra je jedným z najstarších typov štruktúr na internete. Je komplexná a netradičná, najlepšie sa v nej orientuje pomocou vyhľadávania a interných odkazov.

Ukážkovým príkladom maticovej štruktúry je napríklad Wikipédia. Existuje zdanlivo nekonečné množstvo možností pre ďalšie kroky, ktoré môže používateľ na webe podniknúť a keďže viac ako 80% jeho návštevnosti pochádza z organického vyhľadávania, funguje to.

Maticová štruktúra webu

Nasledovanie prístupu v štýle wiki je najlepším príkladom použitia maticovej štruktúry. Umožňuje vám prezentovať veľké množstvo údajov a informácií vo formáte podobnom cloudu. Každý ďalší krok na webovej stránke bude závisieť od každého používateľa.

Táto štruktúra by sa mala brať do úvahy najmä vtedy, keď má webová lokalita úzke zameranie, pretože široké témy môžu byť pre používateľov zmätočné. Táto štruktúra by bola vhodná napríklad pre školiacu databázu pre firemné systémy, fanúšikovské webové stránky alebo pre populárne televízne programy.

Ak chcete začať, uveďte zoznam všetkých stránok, ktoré by sa mohli navzájom pospájať a hľadajte logické príležitosti, kde by ste ich mohli prepojiť.

Ako zistiť, ktorá štruktúra je vhodná pre váš web?

Štruktúra webu, ktorú si vyberiete, bude do značnej miery závisieť od typu webu, ktorý vytvárate. Aj keď si pre svoj web môžete vybrať akúkoľvek štruktúru, ktorú chcete, je najlepšie zvoliť takú, ktorá je v súlade s vašimi hlavnými myšlienkami a očakávaniami návštevníkov.

Pre webové stránky, ktoré majú veľa údajov a kde existujú jasné kategórie, môže byť najlepšou voľbou hierarchická alebo databázová štruktúra.

Ak chcete doručovať len malé časti údajov v chronologickom poradí, potom je jasnou voľbou sekvenčná štruktúra.

A čo sa týka maticovej štruktúry, najlepším riešením je prístup v štýle wiki. Tento štýl má najväčší zmysel pre stránky s veľkým množstvom obsahu alebo odkazov, ktoré sa môžu spájať.

Správna štruktúra

7 tipov na navrhovanie a vývoj štruktúry webu

Predtým, ako sa pustíme do jednotlivých krokov, ktoré by ste mali urobiť pri vytváraní skvelej štruktúry vašich webových stránok, dotkneme sa niektorých rozdielov dizajnu a vývoja.

To je dôležité zvážiť z hľadiska používateľskej skúsenosti.

1. Optimalizujte svoju stránku pre ľudí, nie pre robotov

V posledných rokoch je medzi najlepšími postupmi optimalizácie webových stránok pre ľudí a roboty menšia priepasť ako kedykoľvek predtým. Niektorí vlastníci webových stránok sa však stále viac zameriavajú na optimalizáciu pre vyhľadávače namiesto ľudí. Aj keď to nikdy nie je zlý nápad, majte na pamäti, že sa snažíte ľudí zaujať, aby ste zvýšili konverzie.

Takmer 40% ľudí prestane interagovať s webovou stránkou, ak je obsah alebo rozloženie stránky príliš mätúce.

2. Udržujte odkazy na akejkoľvek stránke v primeranom množstve

Je dôležité vyvážiť čas na stránke a interakcie s odkazmi. Chcete, aby používateľov zaujal obsah aktuálnej stránky, no zároveň ich chcete povzbudiť, aby prešli hlbšie na vašu lokalitu.

Kľúčom k tejto rovnováhe je udržiavať odkazy v primeranom počte a tiež sa uistiť, že odkaz s danou témou súvisí.

Aké je teda ideálne množstvo? O tejto téme sa v SEO komunite diskutuje donekonečna. Na začiatok je vhodné zamerať sa na 3 – 5 odkazov na 1000 slov. Dôležité je nepreťažovať každú stránku.

Odkazy na webe

3. Využívajte hierarchiu nadpisov

Dôležitá je štruktúra vášho webu, ale aj štruktúra jednotlivých web stránok.

Keď využijete hierarchiu nadpisov, vytvoríte pre svoje webové stránky logickú štruktúru, ktorej rozumejú ľudia aj roboti.

Hierarchia nadpisov vám pomáha organizovať obsah pomocou rôznych prvkov nadpisov (napr. H1, H2, H3, H4). Tieto prvky sú pomerne jednoduché na implementáciu a ľahko sa organizujú, pričom zlepšujú čitateľnosť každej stránky.

Môžete tiež otestovať rôzne typy hlavičiek, aby ste zistili, aký majú vplyv na interakciu s jednotlivými stránkami.

4. Udržujte plytkú hĺbku navigácie (z angl. Depth Shallow Navigation)

Bez ohľadu na to, aký typ stránky máte, vaši používatelia by mali byť schopní nájsť to, čo potrebujú, s čo najmenším počtom kliknutí. Podľa Johna Muellera z Google má hĺbka kliknutí väčšiu váhu pre SEO ako štruktúra URL.

Aj keď neexistuje žiadne prísne pravidlo o presnom počte kliknutí, snažte sa udržať hĺbku navigácie maximálne na štyri kliknutia a menej.

Plytká hĺbka navigácie

5. Zobrazte breadcrumbs

Keď už hovoríme o navigácii, určite chcete zákazníkom zjednodušiť navigáciu dopredu aj dozadu. Najlepšie to urobíte pomocou breadcrumbs.

Podľa výskumu Baymardského inštitútu breadcrumbs robia veľa ťažkej práce na mobilných stránkach, no 36% stránok, ktoré ich využívajú nezahŕňa úplnú hierarchiu kategórií na stránkach mobilných produktov.

Zároveň 20% webových stránok pre počítače a obrovských 65% mobilných stránok na svojich produktových stránkach vôbec breadcrumbs nevyužíva. To je dosť veľká medzera, ktorá môže používateľov zmiasť, pretože nevedia, kde na stránke sa nachádzajú alebo ako sa odtiaľ orientovať.

Breadcrumbs používateľom výrazne uľahčujú prechod späť na stránky kategórie vyššej úrovne alebo dokonca na vašu domovskú stránku pomocou niekoľkých kliknutí.

Príklad breadcrumbs

6. Držte krok s vyhľadávaním kľúčových slov

Ak je niečo rovnako dôležité ako štruktúra webu, je to jeho obsah.

Ak chcete vytvoriť obsah, ktorý zareaguje na vaše publikum, musíte vykonať prieskum kľúčových slov v každej fáze procesu vývoja, aby ste sa uistili, že všetky stránky sú optimalizované.

Podľa Ahrefs, takmer 95% všetkých kľúčových slov má 10 alebo menej vyhľadávaní za mesiac. Ak chcete získať návštevnosť, je veľmi dôležité vybrať si tie správne.

Správne kľúčové slová

Kde začať? Na výber správnych kľúčových slov použite nástroj pre ich vyhľadávanie, ako je napríklad Ubersuggest. Ponúka rozsiahle údaje o kľúčových slovách, štatistiky na zlepšenie návštevnosti a možnosti spätných odkazov.

7. Zahrňte označenie schémy

Ak chcete posunúť architektúru svojho webu na ďalšiu úroveň, zvážte použitie štruktúrovaných údajov.

Štruktúrované údaje zahŕňajú tagy, kód JSON a bohaté údaje (z angl. rich snippets), ktoré boli vytvorené pre vyhľadávače a ktorým rozumejú. Používanie štruktúrovaných údajov odporúča Google od roku 2014. Môže výrazne zlepšiť viditeľnosť webových stránok, pričom niektoré stránky uvádzajú až 400%-tný nárast organickej návštevnosti s bohatými výsledkami.

Ak hľadáte to najlepšie, začnite so značkovaním schémy. V porovnaní s JSON sa to dá implementovať pomerne jednoducho a existuje veľa sprievodcov na označenie schém, ktoré vám pomôžu začať.

Ako naplánovať štruktúru webu

Čo zahŕňa vývoj a návrh štruktúry webovej stránky? Uvádzame podrobný návod na plánovanie štruktúry vášho webu.

Krok 1 – Vykonajte prieskum trhu

Nie je nič zlé na inovácii spôsobu, akým pristupujete k štruktúre vášho webu. Malo by však ísť o úmyselné rozhodnutie.

Predtým, ako si vyberiete svoju vlastnú štruktúru, venujte pozornosť tomu, ako podobné webové stránky na trhu štruktúrujú svoje stránky. Môže to byť pre vás signál toho, aké sú očakávania používateľov.

Skôr než začnete plánovať, vyberte päť až desať najlepších konkurentov na vašom trhu, prejdite si ich webové stránky, aby ste zistili, akú štruktúru používajú a identifikujte silné a slabé stránky ich nastavení.

Krok 2 – Rozvíjajte a analyzujte vaše cieľové publikum

Ešte dôležitejšie ako konkurencia je vaša cieľová skupina. Pred rozhodnutím by ste mali vedieť, kto je vaše publikum, aké stránky navštevuje a čo očakáva od používateľskej skúsenosti na vašej stránke.

Cieľové publikum

Tento krok plánovacieho procesu určite neunáhlite. Je to najväčšia príležitosť dozvedieť sa, ako sa vaši návštevníci pohybujú na stránkach konkurencie. Keď identifikujete silné a slabé stránky, môžete vykonať vylepšenia, aby váš web poskytoval oveľa lepší zážitok.

Krok 3 – Zvoľte si štruktúru vášho webu a hierarchiu

Teraz je ten moment pravdy. Je čas použiť informácie, ktoré ste získali z prieskumu trhu a publika, na výber správneho typu štruktúry pre váš web.

Tiež je to správny čas na zapojenie skúseného UX/UI dizajnéra, ak si stále nie ste istí, ktorá štruktúra je pre váš web vhodná.

Krok 4 – Zvoľte si štruktúru URL

Najlepšia štruktúra URL adresy bude presne napodobňovať štruktúru webovej lokality, ktorú ste si vybrali. Čo to znamená?

Povedzme, že ste si pre svoj web vybrali hierarchickú štruktúru. V rámci nej sú stránky kategórií na vysokej úrovni, stránky kategórií na nízkej úrovni a stránky produktov. Jednoduchá a efektívna štruktúra URL by vyzerala takto:

www.domena.sk/hlavna-kategoria/podkategoria/produkt
príklad: www.modernewebstranky.sk/webove-sluzby/tvorba-eshopu/

Táto štruktúra URL ponúka logickú cestu pre používateľov. Je to veľmi podobné navigácii v breadcrumbs, ktorú používajú mnohé hierarchické webové stránky.

A čo štruktúra URL pre štruktúru webových stránok v maticovom štýle? S toľkými internými odkazmi by nebolo možné vytvoriť logickú štruktúru URL, ako je tá, ktorú sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch by bolo riešením použitie jednoduchého priameho odkazu na tému stránky. Tu je príklad, ako to robí Wikipedia:

Krok 5 – Vytvorte stratégiu interného prepojenia

Interné odkazy môžete považovať za spôsob, ako vyrozprávať súvislý príbeh o konkrétnej téme, s pridaným bonusom, ktorý používateľom poskytne ďalší spôsob navigácie na vašom webe.

Ako už bolo spomenuté, za každým interným odkazom, ktorý použijete, by mal byť účel. Nepreháňajte to však. Cieľom je poskytnúť používateľom hodnotu, nie ich bombardovať ďalšími informáciami.

Krok 6 – Vytvorte súbor Sitemap

Ak chcete, aby vyhľadávače rýchlo a efektívne prehľadávali váš web, potrebujete mapu webu.

Mapa webu

Súbor sitemap je mapa, ktorú môžu vyhľadávacie nástroje použiť na navigáciu na vašich webových stránkach. Povie prehľadávačom, ktoré stránky sú dôležité a ako sú navzájom prepojené.

Našťastie je proces vytvorenia a odoslania mapy webu rýchly – zvyčajne trvá menej ako 20 minút.

Príklad: https://modernewebstranky.sk/sitemap_index.xml

Krok 7 – Spustite používateľské testovanie

Keď je web aktívny, úloha ešte nie je celkom dokončená. V skutočnosti sa cesta len začína.

Pravidelné testy vám môžu pomôcť odhaliť problémy s vaším aktuálnym nastavením. Aj keď tento krok nemusí nevyhnutne ovplyvniť štruktúru webu, ktorú ste si vybrali, môže zdôrazniť kľúčové oblasti, ktoré by ste mali znova navštíviť.

To vám pomôže odpovedať na otázky ako:

 • Kde počas cesty používatelia uviazli?
 • Sú určité prvky (napr. navigácia, vyhľadávanie na stránke), ktoré používatelia považujú za zložité?
 • Aké kroky na ceste zákazníka možno zlepšiť?
 • Má vaše súčasné nastavenie nejaké úzke miesta (z angl. bottlenecks – schopnosť webu je obmedzená, pretože niektoré súčasti spomaľujú celkový proces)

Pre implementáciu zmien na vašom webe na základe spätnej väzby od používateľov nie je nezvyčajné niekoľkokrát spustiť testovanie. Pokračujte v testovaní a optimalizácii.

Záver

Štruktúra webu ovplyvňuje vaše UX a SEO, čo znamená, že je rozhodujúca pre získanie návštevnosti a váš celkový online úspech. S množstvom plánovania a premyslenej organizácie môžete vytvoriť štruktúru webových stránok, ktorá zlepší SEO a zvýši vaše hodnotenie.

Najlepšia štruktúra je tá, ktorá vyhovuje vám a potrebám vášho publika. Či už si vyberiete hierarchickú, sekvenčnú, databázovú alebo maticovú štruktúru, nezabudnite mať na pamäti používateľskú skúsenosť, SEO a prieskum trhu.

Zdroj: https://neilpatel.com/blog/site-structure-enhance-seo/