Dôležité aktualizácie v Google Analytics 4: Od Konverzií ku Kľúčovým udalostiam

Google Analytics 4 (GA4) nedávno prešiel významnou aktualizáciou, ktorá zmenila spôsob, akým sú konverzie označované a sledované v tejto robustnej analytickej platforme. Táto zmena je súčasťou širšieho úsilia Google o harmonizáciu svojich nástrojov a služieb, a má zásadný dopad na všetkých užívateľov GA4.

V tomto článku vám poskytneme prehľad o týchto zmenách, ich dôvodoch a dopade na analytické procesy.

Prechod na Kľúčové udalosti

GA4 premenovalo „konverzie“ na „kľúčové udalosti“. Táto terminologická zmena má za cieľ zjednodušiť pochopenie a analytickú prácu tým, že sa terminológia GA4 viac približuje tej, ktorú používa Google Ads a ďalšie platformy Google. Zmena je zameraná na zníženie zmätku medzi marketingovými a analytickými tímami, čo umožňuje lepšiu synchronizáciu a porozumenie celkových marketingových výsledkov.

GA4 - kľúčové udalosti

Zmeny v metrikách

Aktualizácia tiež zahŕňa zmenu názvov kľúčových metrík. Napríklad, to, čo bolo predtým známe ako „miera konverzie relácie“, sa teraz označuje ako „miera kľúčovej udalosti relácie“. Táto zmena je súčasťou snahy o zlepšenie interpretácie dát, čo uľahčuje používateľom pochopiť výkonnosť rôznych akcií na ich webových stránkach alebo v aplikáciách.

GA4 - výkonnosť konverzií

Pôvod zmeny

Iniciatíva na zmenu názvu bola spustená ako reakcia na časté nezrovnalosti medzi údajmi zobrazenými v Google Ads a Google Analytics. Užívatelia sa často stretávali s rozdielnymi reportmi z týchto dvoch systémov, čo vyvolávalo zmätok a komplikácie pri analýze marketingových kampaní.

Zachovanie konverzií

Aj keď sa primárna terminológia zmenila na „kľúčové udalosti“, konverzie zostávajú relevantné v kontexte integrácie s Google Ads. Udalosti, ktoré sú importované ako konverzie do Google Ads, si zachovávajú svoje postavenie a sú zobrazované v GA4 ako konverzie. Táto dualita pomáha zabezpečiť, že dáta o výkonnosti sú konzistentné naprieč platformou Google.

Úpravy reportovania

V rámci GA4 boli reporty upravené tak, aby namiesto konverzií zobrazovali kľúčové udalosti. Tento krok zabezpečuje jednotnosť a kontinuitu v sledovaní a analyzovaní užívateľských interakcií, čo je nevyhnutné pre poskytovanie presných a relevantných údajov.

Zmena sledovacieho kódu

Dobrou správou pre všetkých existujúcich používateľov GA4 je, že táto aktualizácia nevyžaduje žiadne zmeny v sledovacom kóde alebo konfigurácii Google Tag Manager. To znamená, že integrácia a prechod na nový systém je bezbolestný a nekomplikuje existujúce nastavenia.

Zmena bola zavedená postupne, čo znamená, že všetci užívatelia GA4 by už mali mať prístup k novým terminológiám a funkcionalitám vo svojich účtoch.

Záver

Aktualizácia názvoslovia z „konverzií“ na „kľúčové udalosti“ je významným krokom v evolúcii Google Analytics 4. Táto zmena nielenže zlepšuje integráciu a analyzovanie dát z rôznych zdrojov, ale aj zvyšuje úsilie v oblasti vzdelávania a adaptácie na nové metriky a reporty. Dôraz na transparentnosť a zrozumiteľnosť reportovaných údajov by mal pomôcť firmám lepšie pochopiť a optimalizovať svoje digitálne stratégie.

 

Pomôžeme?

Vyberte si z našich služieb: