Novinka na trhu – ChatGPT

Novinka na trhu - ChatGPT

Už niekoľko týždňov sa na trhu stretávame s novým pojmom ChatGPT. Veľké boom nastalo vďaka jeho všeobecnému využitiu v rôznych pracovných odvetviach. Inteligentný textový nástroj napomáha k vytváraniu rozličných zadaní, správ, textov a zodpovie vám takmer všetky otázky alebo sa aspoň slušne vynájde. Na túto horúcu tému sme sa bližšie zamerali a v článku si povieme viac o tom, čo ChatGPT je a aké možnosti ponúka.

Čo to vlastne je ChatGPT?

Zoznámte sa s novým názov pre momentálne najnovší jazykový model – chatbot, ktorý predstavila na trh spoločnosť OpenAI už koncom roka 2022. ChatGPT je vlastne textový nástroj, ktorý dokáže produkovať ľudské odpovede na požiadavky používateľov. Jeho aktuálna beta verzia si v posledných týždňoch získal vysokú pozornosť keďže vie generovať podrobné odpovede z mnohých vedomostných oblastí. Čo prináša novú éru nie len do svete technológií, ale aj bežných životov. ChatGPT sa stále vyvíja, čiže jeho presnosť údajov je nerovnomerná, čo je určite významným nedostatkom.

Ako vznikol ChatGPT?

ChatGPT - vývoj

OpenAI pôvodne vytvoril jazykový model GPT 3.5 z webového obsahu a iných verejne dostupných zdrojov. Potom použil techniku strojového učenia pod dohľadom, na vytvorenie ChatGPT. Pri vývoji, boli ľudskí tréneri, ktorí hrali rolu používateľa aj agenta AI- umelej inteligencie. Generovali rôzne reakcie na akýkoľvek zadaný vstup, následne ich vyhodnocovali a hodnotili od najlepších po najhoršie. Všetky tieto zozbierané údaje sa použili na trénovanie modelu odmeňovania. Táto tréningová fáza ChatGPT bola ukončená v roku 2021, preto má zatiaľ obmedzenú schopnosť generovať výsledky, ktoré sa udiali po tomto dátume. Dôsledkom toho môžu byť viditeľné medzery alebo zastaralé informácie. Jazykovému modulu pomáha označiť falošné pozitíva a negatíva (poprípade iné problémy) aj spolu s možným škodlivým výstupom to, že spoločnosť OpenAI sleduje spätnú väzbu a reakcie pomocou filtra. Na zlepšenie aktualizácie režimu AI sa používajú všetky, informácie, ktoré počas funkcie nadobudne.

Čo ponúka ChatGPT?

Svojím obsahom, ktorý má neuveriteľných 175 miliárd parametrov, sa stal ChatGPT jedným z najvýkonnejších a aj najväčších používaných modelov AI na spracovanie jazyka. Vďaka obrovskému množstvu dát má schopnosť vytvárať ľudské reakcie, podľa ktorých sa trénuje. Takto sa dokáže rýchlo adaptovať a odpovede pôsobia čoraz viac ľudsky. Ďalej dokáž zaznamenávať kontext z predošlých správ používateľov a neskôr tieto informácie môže využiť ako odpovede v nasledujúcej konverzácii.

AI ChatGPT má schopnosť generovať realistický a zrozumiteľný text, vďaka čomu sa môže stať pomôckou v businesse. Využívať tento jazykový model môžu rôzne firmy, organizácie, školy, súkromníci, v podstate každí kto pracuje s textom a informáciami. Každopádne, ako sme spomenuli je to skôr pomocník, ktorý generuje informácie z webu a vyhodnotí zadania, ale celkovú prácu za vás nespraví.

ChatGPT - AI vs. človek

Použitie v praxi

V rámci webstránokmarketingu sme si vyskúšali prácu s chatbot-om. Najdôležitejšie bolo nájsť si k nemu cestu a formulovať správne otázku, aby ste dostali, čo najplnohodnotnejšiu odpoveď. ChatGTP slúži skôr na inšpiráciu pri písaní textov, pretože samotný výstup nie je úplne korektný.

Výhody:

  • Nemusíte dané informácie vyhľadávať na rôznych stránkach, všetko máte na jednom mieste
  • Vytvorí kratší alebo dlhší text na rôznu tematiku
  • Píše v rôznych jazykoch, aj v slovenčine

Nevýhody:

  • Aj keď vytvorí jedinečný text, veľa krát sa informácie opakujú a treba urobiť korektúru
  • Musíte sa naučiť dávať čo najpresnejšie formulácie otázok, aby ste dostali relevantnú odpoveď
  • Nie všetky informácie sú pravdivé
  • Nepracuje s informáciami po roku 2021
  • Ak aj nie teraz, časom môžu vyhľadávače penalizovať stránky využívajúce iba AI – umelú inteligenciu

Príklady konverzácie:

ChatGPT - o sebe

ChatGPT - tvorenie webstránky

ChatGPT - Nevýhoda

Záver
ChatGPT sa môže stať pomocníkom v mnohých pracovných odvetviach, ale keďže je to umelá inteligencia, nenahradí ľudskú jedinečnosť a originalitu.
Slúži na uľahčené vyhľadávanie informácii, ktoré vám uvedie na jednom mieste. Avšak nezabúdajte na overenie informácii a ich pravdivosti, aby ste neklesli na dôveryhodnosti. Momentálne sa s funkciami ChatGTP spoznávajú mnohí, a je ťažké predpokladať do akého rozmeru sa vyvinie tento jazykový modul a ako bude vnímaný spoločnosťou.

Jeho funkcie si môžete vyskúšať tu: https://chat.openai.com/

Zdroj:
1. https://www.cnbc.com/2023/02/08/what-is-chatgpt-viral-ai-chatbot-at-heart-of-microsoft-google-fight.html

2. https://www.theguardian.com/technology/2023/jan/05/microsoft-chatgpt-bing-search-engine

3. https://www.eweek.com/big-data-and-analytics/chatgpt/