Personalizovaná reklama a ako ju používať v platenom vyhľadávaní

PErsonalizovaná kampaň v platenom vyhľadávaní

Personalizovaná reklama (z angl. presonal ad) vôbec nie je nový pojem. V skutočnosti existuje už roky a s vývojom technológie sa stal sofistikovanejším.

To, čo sa predtým považovalo za spamové marketingové techniky, je dnes pri personalizovanej reklame samozrejmosťou.

Výhody takejto reklamy nemôžeme viac ignorovať.

Ponúkajú vyššiu mieru prekliknutia, nižšiu cenu za akvizíciu – CZA (z angl. cost per acquisition – CPA) a poskytujú lepšiu skúsenosť pre zákazníkov, pretože pri prehliadaní vašej stránky alebo vyhľadávaní na Google uvidia presne to, čo chcú vidieť.

Personalizovaná kampaň

Pri jej správnom využití vám takáto reklama môže tiež pomôcť zlepšiť výsledky organického vyhľadávania.

V tomto článku vám načrtneme, ako môžete začať so začlenením personalizovanej reklamy do svojej stratégie platného vyhľadávania.

Aké sú výhody personalizovanej reklamy pre platené vyhľadávanie?

Takáto reklama vám pomôže dostať váš odkaz pred potenciálnych zákazníkov v správnom čase.

Tiež to môže viesť k lepšej výkonnosti v digitálnom vyhľadávaní individuálnym prispôsobením reklám.

Používanie personalizovanej reklamy v platenom vyhľadávaní má mnoho výhod. Medzi tie najdôležitejšie patrí napríklad:

 • vyššie miery prekliknutia – MP (z angl. click-throughrates – CTR):
  Ukázalo sa, že personalizované reklamy dosahujú vyššie miery prekliknutia ako bežne neprispôsobené reklamy. Keďže sú relevantnejšie pre jednotlivých používateľov, je pravdepodobnejšie, že budú pre nich aj zaujímavejšie.
 • nižšia cena za akvizíciu – CZA (z angl. cost per acquisition – CPA):
  Tým, že sú relevantnejšie, personalizované reklamy majú zvyčajne nižšiu CZA, čo zvyšuje pravdepodobnosť konverzií.
 • lepšia návratnosť investícií (z angl. return on investment – ROI):
  Všetky tieto výhody znamenajú, že z vašich personalizovaných reklamných kampaní pravdepodobne zaznamenáte lepšiu návratnosť investícií ako z neprispôsobených kampaní.

Ako využiť personalizáciu v platenom vyhľadávaní

Personalizovaná reklama môže byť v platenom vyhľadávaní dosť výnosná, no je dôležité ju používať správnym spôsobom.

Údaje o zákazníkoch sú neoddeliteľnou súčasťou personalizovanej reklamy, preto začnite ich zhromažďovaním. Existuje mnoho spôsobov, ako to urobiť, ale najbežnejšie sa na zhromažďovanie údajov využívajú nástroje, ako sú Google Analytics alebo Bing Webmaster.

Google analytics

Vyhľadávače ako Google ponúkajú strojové učenie (z angl. learningmachine – umelá inteligencia, ktorá sa zameriava na používanie štatistických techník na budovanie inteligentných počítačových systémov s cieľom učiť sa z databáz, ktoré má k dispozícii), ktoré uľahčuje vytváranie prispôsobenejších reklám.

Google Ads ponúka množstvo nástrojov založených na umelej inteligencii vrátane schopnosti automaticky generovať nadpisy a popisy reklám na základe údajov, ktoré ste o svojich zákazníkoch zhromaždili. Strojové učenie môžete použiť aj na zacielenie reklám na podobné publiká.

S pomocou AI môžete zosúladiť vašu ponuku s potrebami spotrebiteľov a pomôcť  tak vašej firme získať výhodu nad konkurenciou.

AI vám tiež môže pomôcť nájsť výkonnejšie kľúčové slová alebo odstrániť reklamy s nízkou výkonnosťou.

Google cielenejšie kampane

Vytvárajte cielenejšie reklamy

Personalizovaná reklama si vyžaduje pochopenie toho, kto sú vaši zákazníci, kde žijú a čo hľadajú.

Google Ads vám umožňuje vytvárať vysoko zacielené reklamy na základe rôznych faktorov, vrátane:

 • demografie (demographics),
 • umiestnenia (location),
 • záujmov a zvykov (interests and habits),
 • minulého vyhľadávacieho správania (pastsearchbehavior),
 • vracajúcich sa zákazníkov (returningcustomers).

Pozrime si nasledujúci príklad. Ak vlastníte napríklad reštauráciu v blízkosti centra mesta, zacielenie reklamy by malo zahŕňať kľúčové slová súvisiace s vašou polohou, ako aj kľúčové slová, ktoré oslovia miestnych zákazníkov, ktorí hľadajú miesto na jedenie.

Kľúčové slová

V tomto príklade môže reklama obsahovať výrazy ako „nachádza sa na hlavnom námestí“ alebo „reštaurácia v Rimavskej Sobote neďaleko hlavného námestia“.

Reklamy môžu byť ešte konkrétnejšie, zacielením na ľudí, ktorí nedávno hľadali výrazy ako „večera v mojej blízkosti“, „v pešej vzdialenosti od môjho hotela“ a „reštaurácie na hlavnom námestí“.

Použite vlastné zoznamy zákazníkov na zacielenie na konkrétnych zákazníkov

Keď budete mať k dispozícii nejaké údaje o zákazníkoch, odošlite ich do svojich reklamných kampaní v Google Ads prostredníctvom „Vlastných zoznamov zákazníkov“ (z angl. CustomerMatch). To vám umožní zacieliť reklamy na základe správania jednotlivých používateľov pri vyhľadávaní.

Vlastné zoznamy

Tieto „Vlastné zoznamy zákazníkov“ môžete napríklad použiť na zacielenie reklám na používateľov, ktorí si za posledných 30 dní niečo kúpili na vašom webe.

Táto funkcia je obzvlášť užitočná, ak chcete osloviť zákazníkov, ktorí sú pravdepodobne pripravení na ďalší nákup.

Vlastné zoznamy zákazníkov vám tiež môžu pomôcť optimalizovať kampane úpravou cenových ponúk pre reklamy na základe minulej aktivity zákazníkov.

Môžete napríklad nastaviť úpravu cenovej ponuky, aby ste získali častejšie zobrazenie reklamy zákazníkom, ktorí si pozreli alebo kúpili položky v konkrétnych kategóriách.

Táto funkcia je skvelá na zacielenie reklám na základe toho, čo viete o záujmoch svojich zákazníkov a preferenciách produktov. Pomáha vám nájsť nových potenciálnych zákazníkov, ktorí vyhovujú vášmu existujúcemu cieľovému publiku.

Medzi ďalšie funkcie vlastných zoznamov zákazníkov patria:

 • zobrazovanie personalizovaných reklám na kartách doručenej pošty v Gmail na základe údajov o zákazníkoch,
 • zacielenie reklám na segmenty YouTube, ktoré sú podobné tým vašim,
 • používanie personalizovaných reklám v reklamnej sieti Google (Google Display Network).

Vlastné zoznamy - nastavenie

Používajte dynamické reklamy vo vyhľadávaní

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní priraďujú hľadané výrazy používateľov k vašej reklame, aby pomohli vyplniť medzery v kampaniach založených na kľúčových slovách.

Dynamické kampane

Keď je vyhľadávanie zákazníka relevantné pre váš produkt alebo službu, Google automaticky zobrazí reklamu na najrelevantnejšiu stránku na vašom webe, ktorá zodpovedá vyhľadávaniu.

Môže to byť napríklad zobrazenie reklamy na zimné topánky, keď zákazník hľadá výraz „výbava do chladného počasia“.

Dynamické reklamy sa aktualizujú aj pri vykonávaní zmien na vašom webe. Všetky nadpisy a obsah vstupnej stránky sa automaticky sťahujú z vášho webu, čo zaisťuje, že budete mať vždy najaktuálnejší obsah a výzvy na akciu, aby ste zvýšili návštevnosť nových zákazníkov.

Táto funkcia je skvelá pre inzerentov, ktorí chcú mať možnosť spravovať reklamné kampane na dennej báze a optimalizovať ich na základe meniacich sa obchodných cieľov a priorít.

Používajte retargetingové stratégie (stratégie opätovného zacielenia)

Ďalším skvelým využitím personalizovanej reklamy je dynamický remarketing. Reklamy môžete zacieliť na konkrétnych používateľov, ktorí navštívili váš web, ale ešte neuskutočnili nákup. Môže to byť skvelý spôsob, ako zákazníkom pripomenúť, čo ich zaujíma a postrčiť ich, aby dokončili nákup.

Zacielenie na vracajúcich sa zákazníkov je ďalším skvelým spôsobom využitia reklamy. Môžete zacieliť na ľudí, ktorí už navštívili váš web, alebo dokonca na tých, ktorí u vás v minulosti nakupovali.

Môžete to urobiť zahrnutím údajov zákazníkov do svojich remarketingových zoznamov. Môžu to byť napríklad údaje ako e-mailové adresy, telefónne čísla alebo dokonca údaje o minulých nákupoch.

Keď zacielite svoje reklamy na týchto zákazníkov, môžete si byť istí, že majú väčšiu pravdepodobnosť konverzie, pretože už prejavili záujem o váš produkt alebo službu.

Použite Geotargeting (geografické zacielenie)

Geotargeting je metóda personalizovanej reklamy, ktorá vám umožňuje zacieliť na ľudí na základe ich polohy. Môžete to použiť na zacielenie na zákazníkov v konkrétnej oblasti alebo dokonca na tých, ktorí navštevujú vaše mesto alebo obec.

Je to skvelý spôsob, ako zvýšiť miestny predaj a zvýšiť návštevnosť vašich kamenných predajní. Dá sa použiť aj na zacielenie ľudí, ktorí cestujú vo vašej oblasti.

Okrem toho možno geografické zacielenie použiť na zacielenie na ľudí, ktorí sa nachádzajú v blízkosti polohy vášho konkurenta.

Ak ste napríklad jednou z mnohých pizzerií v susedstve, môžete pomocou geografického zacielenia zacieliť na zákazníkov, ktorí často navštevujú vášho konkurenta a pritiahnuť ich do vašej firmy.

Geotargeting

Záver

Personalizovaná reklama môže byť účinným nástrojom pre vaše kampane v platenom vyhľadávaní.

Ak ju robíte správne, môže to viesť k zlepšeniu miery preklikov a konverzií.

Nastavením cieľov a rozšírených segmentov v službe Google Ads môžete vytvárať personalizované reklamy, ktoré sú relevantné pre záujmy vašich zákazníkov.

Uistite sa však vopred, že budete informovaní o tom, aké druhy údajov zhromažďujete od svojich zákazníkov, ako sa používajú a prečo.

Zdroj: https://neilpatel.com/blog/personalized-advertising/