Tvorba e-shopu s Magento 2 – Ako funguje objednávkový systém

Magento 2 - Objednávkový systém

V článku si podrobne opíšeme ako fungujú objednávky v Magento 2. Prejdeme si celý systém od vytvorenia objednávky, cez jej prijatie až po  dokončenie a zaslanie zákazníkovi. Ukážeme vám aj viacero možností, akými sa dá objednávka vybaviť.

Ako prvé, po prihlásení, je potrebné prejsť  na ponuku Predaje/Sales a kliknúť na Objednávky/Orders.

Magento 2 - Objednávky

Následne budete vidieť tabuľku so všetkými prijatými objednávkami.

Magento 2 - zoznam objednávok

Kliknite na objednávku, ktorú chcete vybaviť. Potom budete vidieť kompletnú objednávku.

Magento 2 - kompletná objednávka

Magento 2 - kompletná objednávka 2

Vpravo hore vidíte viacero možností:

Upraviť/Edit – táto možnosť slúži na upravenie objednávky, ak je to potrebné.
Znovu objednať/Reorder – táto možnosť slúži na vytvorenie rovnakej objednávky.
Odoslať/Ship – možnosť na odoslanie informácií o expedovaní. Budeme sa tomu venovať nižšie.
Faktúra/Invoice – táto možnosť slúži na vytvorenie faktúry, čo vám tiež priblížime nižšie.
Podržať/Hold – objednávku podržíte, kým nenaskladníte tovar alebo pokým to bude chcieť zákazník.
Poslať email/Send email – objednávku odošlete emailom zákazníkovi.
Zrušiť/Cancel – touto možnosťou objednávku zrušíte.

Magento 2 - objednávky panel s nástrojmi

Ďalšie kroky sa budú líšiť v závislosti od spôsobu vybavenia objednávky.

Štandardný postup vybavenia objednávky v Magento 2

Toto je postup, ktorý je štandardne využívaný a zahŕňa 3 stavy objednávky.

Po vytvorení sa objednávka nachádza v stave Nová/Pending.

Magento 2 - stav objednávky nová

 Aby sa dostala do ďalšieho stavu, musí sa vytvoriť faktúra. Pre vytvorenie faktúry kliknite na možnosť Faktúra/Invoice.

Magento 2 - vytvorenie faktúry

Zobrazí sa vám faktúra, ktorú v pravom dolnom rohu zaškrtnutím kolónky Poslať email zákazníkovi/Send email to the customer odošlete zákazníkovi. Vytvorenie a odoslanie potvrdíte kliknutím na Predložiť faktúru/Submit invoice.

Magento 2 - faktúry odoslanie zákazníkovi

Teraz je už objednávka v stave Spracováva sa/Processing. Ďalším krokom bude odoslanie objednávky.

V tomto kroku informujete zákazníka o vybavení a zaslaní jeho objednávky. Kliknite v pravom hornom rohu na možnosť Odoslať/Ship.

Magento 2 - odoslanie objednávky

Rovnako ako pri faktúre zaškrtnite možnosť Poslať email zákazníkovi/Send email to the customer v pravom dolnom rohu. Ak chcete zákazníkovi pridať do mailu komentár, zaškrtnite aj možnosť Pridať komentár/Append Comments. Potom už len kliknite na Odoslať zásielku/Send a shipment.

Magento 2 - odoslanie zásielky

Objednávka je už teraz v konečnom stave Dokončená/Complete.

Magento 2 - dokončená objednávka

Platba cez platobnú bránu

Prejsť rovno na stav Spracováva sa/Processing je možné v prípade, že zákazník úspešne vyplatí objednávku cez platobnú bránu.

Potom už len postupujete štandardne ako pri predchádzajúcich možnostiach vybavenia objednávky.

Ak si chcete pozrieť všetky vytvorené faktúry, prejdite na Predaje/Sales, a potom na Faktúry/Invoices.

Magento 2 - kontrola faktúr

Tu už vidíte všetky faktúry, ktoré ste vytvorili.

Magento 2 - vytvorené faktúry

Faktúry je možné vygenerovať len v prípade, že máte túto službu u nás aktivovanú.

 Rovnako si viete pozrieť aj odoslané objednávky, kliknutím na Predaje/Sales, a potom na Zásielky/Shipments.

Magento 2 - kontrola zásielok

Magento 2 - zásielky

Záver

Poskytli sme vám návod, ako jednoducho spravovať vaše objednávky. Ak by ste potrebovali pomoc, sme tu pre vás.

Pomôžeme?

Vyberte si z našich služieb: