Vytvorenie a správa kategórií

Máte už založený eshop a vytvorené produkty. Chýbajú vám však ešte kategórie, do ktorých by ste vytvorené produkty zaradili. Ak máte vytvorené produkty rôznych druhov vytvorte si viacero kategórií a podkategórií, ktoré sprehľadnia a uľahčia hľadanie produktov v ponuke vášho eshopu. Prejdeme si teda postup na vytvorenie a správu kategórií, podkategórií a podrobne si popíšeme aj ďalšie nastavenia. Poďme na to!

1. Ako vytvoriť kategóriu

Po prihlásení do Magenta prejdite na ponuku Katalóg/Catalog > Správa kategórií/Manage Categories.

vytvorenie a správa kategórií

Zobrazí sa vám tabuľka, v ktorej po vytvorení kategóriu nastavíte a uložíte.  Na ľavej strane sa nachádza stĺpec s názvom Kategórie. Ako prvé kliknite na Default Category.  Ďalej kliknite na možnosť Pridať podkategóriu/Add Subcategory, ktorá sa nachádza vyššie.

vytvorenie a správa kategórií

Na vytvorenie kategórie potrebujete zadať len jej meno. Systém ale obsahuje plno užitočných nastavení, ktoré si popíšeme nižšie.

2. Triedenie kategórií

Ak si označíte kategóriu a následne kliknete na pridať podkategóriu, vytvorenú podkategóriu vám rovno zaradí do danej kategórie. Kategórie si viete aj ľubovoľne presúvať a tak meniť ich poradie. Rovnako viete z hlavnej kategórie urobiť podkategóriu a naopak.

vytvorenie a správa kategórií - triedenie-kategorii

3. Všeobecné nastavenia/General Information kategórie

vseobecne-lista

 • Meno/Name – názov kategórie
 • Je aktívna/Is Active – nastavte áno a kategória sa bude zobrazovať už aj návštevníkom. V prípade že chcete aby sa kategória nezobrazovala nastavte nie.
 • URL kľúč/URL key –  url adresa daného produktu, ktorú nemusíte vyplňovať nakoľko ju systém vygeneruje automaticky z názvu kategórie. V prípade potreby si ju viete zmeniť.
 • Popis/Description – popis kategórie. Jeho zobrazenie na stránke závisí od nastavenia systému.
 • Obrázok/Image – obrázok pre kategóriu viete nahrať len v tom prípade, že je to nastavené v systéme.
 • Názov stránky/Page title – názov stránky, ktorý sa zobrazuje na karte prehliadača. Ak ho nevyplníte systém automaticky vygeneruje názov z kategórie a všetkých nadradených kategórií.
 • Kľúčové slová/Meta Keywords – podľa najnovších štúdií kľúčové slová netreba vyplňovať.
 • Meta popis/Meta Description – meta popis danej kategórie.
 • Include in Navigation Menu – nastavenie pre zobrazenie kategórii v menu.

vytvorenie a správa kategórií - vseobecne

4. Display Settings

vytvorenie a správa kategórií_display-settings

 • Display Mode
  • Iba produkty/Products only – v kategórii sa zobrazia len produkty
  • Len statický blok/Static block only – zobrazí sa len blok pre produkty, ktorý vyberiete nižšie
  • Statický blok a produkty/Static block and products – zobrazí sa blok aj produkty kategórie
 • CSM block – v prípade, že ste v predchádzajúcom kroku vybrali  Len statický blok alebo Statický blok a produkty, musíte najprv vytvoriť statický blok (ako vytvoríte statický blok sa dočítate v tomto článku).
 • Is Anchor – ak nastavíte áno, v kategórii sa budú zobrazovať aj produkty z jej podkategórie.
 • Available Product Listing Sort By – toto nastavenie odporúčame ponechať tak ako ho nastavili naši programátori. V tomto nastavení sa vyberajú vlastnosti, podľa ktorých sa v danej kategórií budú zoraďovať produkty.
 • Default Product Listing Sort By – nastavenie vlastnosti, ktorá sa bude zobrazovať primárne v kolónke ponuky zoradenia.
 • Layered Navigation Price Step – nechajte vypnuté. V systéme využívame iné filtrovanie podľa ceny.

5. Ostatné

 • Užívateľský vzhľad, Menu a Product Custom Tabs sa zvyčajne nevyužívajú. V prípade, že by sa na vašej stránke používali a mali by pre vás využitie, naši programátori vás o tom informujú.
 • Kategória produktov/Category Products – zoznam produktov v danej kategórii.

vytvorenie a správa kategórií-ostatne

Ak by vám z nášho popisu nebolo niečo jasné, pozrite si priložené video.

Premazanie cache stránky

Nezabudnite, niekedy je v systéme zapnutá cache. Ak sa vám nezobrazili niektoré nastavenia, ktoré ste spravili stačí v Systém > Cache Managment/Správa cache vymazať cache.

2017-05-30T11:58:56+00:00 Návody, Tvorba eshopu|