Tvorba eshopu s Magentom – Ako vytvoriť nový jednoduchý produkt

Magento - ako vytvoriť nový jednoduchý produkt

Podrobnejšie vám opíšeme ako vytvárať a editovať jednoduchý produkt. Ak chcete sami pridávať, nastavovať a spravovať produkty ponúkané na vašej stránke, ako prvé sa musíte prihlásiť do Magenta. Potom sa môžete pustiť do pridávania produktov na stránku.

Základné informácie

1. Po prihlásení prejdite na ponuku Katalóg/Catalog a kliknite na Správa produktov/Manage Products.
Zobrazí sa tabuľka, v ktorej sa po pridaní bude nachádzať zoznam produktov. Vo vrchnej časti tabuľky nájdete funkcie na filtrovanie produktov.

Magento - správa produktov

2. V pravo hore sa nachádza tlačidlo Pridať produkt/Add Product, kliknite naň a ďalej na Pokračovať/Continue.

Magento - pridať produkt

3. V pravo hore nájdete tlačidlá, ktoré sa používajú na základné operácie.

 • Vynulovať (Reset) – vymaže vyplnené údaje z políčok, ak ste produkt ešte neuložili
 • Zmazať (Delete) – zmazanie vybraného produktu
 • Duplikovať (Duplicate) – duplikovanie vybratého produktu
 • Uložiť (Save) – uloženie všetkých zmien a prepnutie na zoznam produktov v Správe produktov
 • Uložiť a pokračovať v úpravách (Save and Continue Edit) – uloženie všetkých zmien bez presmerovania na inú stránku

Magento - tlačidlá na základné operácie

4. Vľavo uvidíte menu Informácie o produkte/Product Information.

Magento - informácie o produkte

Nastavenie produktu

V bočnom menu Informácie o produkte (Product Information) vidíte všetky sekcie na nastavenie produktu.

Všeobecné nastavenia produktu

Najhlavnejšie informácie nájdete vo Všeobecné (General):
V každom eshope môže byť poradie týchto atribútov iné, keďže je to možné nastaviť.

 • Názov (Name)* – názov produktu
 • URL adresa* – URL adresa produktu – ak ju nevyplníte automaticky sa vygeneruje z názvu produktu
 • Kód – SKU* – kód produktu je jediný atribút, ktorý musí byť rozdielny pre každý produkt
 • Popis (Description)* – popis produktu, väčšinou je povinné ho vyplniť
 • Krátky popis (Short Description) – krátky popis produktu
 • Stav (Status)* – stav produktu môže byť aktívny alebo neaktívny. Ak je produkt neaktívny tak sa na stránke nezobrazuje.
 • Viditeľnosť (Visibility)* – nastavíte, či sa produktu zobrazuje v katalógu aj pri hľadaní alebo len v jednom z nich

*povinné údaje

Nájdete tu aj plno ďalších nastavení ako je farba, typ, značka,… Ako to bude nastavené záleží od našich programátorov a vašich požiadaviek.

Nastavenie ceny produktu

Druhá sekcia v menu Informácie o produkte je Cena (Price). V tejto sekcii viete nastaviť nasledovné:

 • Cena (Price) – cena produktu
 • Akciová cena (Special Price) – ak vyplníte akciovú cenu, produkt sa označí ako akciový a pôvodná cena bude prečiarknutá (záleží od nastavenia stránky)
 • Akciová cena od (Special price from) – dátum od kedy platí akciová cena. Ak nie je vyplnené akciová cena platí stále.
 • Akciová cena do (Special price to) – dátum do kedy platí akciová cena. Ak nie je vyplnené akciová cena platí stále.
 • Daňová trieda (Tax class) – daňová trieda produktu. Pri každom eshope vás informujeme akú daňovú triedu používať.

Nastavenie obrázkov pre jednoduchý produkt

Obrázky môžete nahrať cez Browse Files. Vtedy sa vám otvorí okno, kde si viete vybrať so svojich súborov. Keď vyberiete obrázok, kliknite na Upload Files.

Prosím, dbajte na kvalitu obrázka, vhodné rozlíšenie a dobrý pomer strán. V budúcnosti vám pripravíme článok ako vybrať vhodný obrázok.

Možnosti nastavenia pre obrázok:

 • Nadpis (Label) – popis obrázku
 • Poradie (Sort) – ak je viac obrázkov, určíte v akom poradí budú v galérii
 • Hlavný obrázok, Malý obrázok, Náhľadový obrázok(Base Image, Small Image, Thumbnail) – zaškrtnite všetky polia – určíte, kde sa ktorý obrázok bude zobrazovať. Väčšinou sa hlavný obrázok používa všade.
 • Vyradiť (Exclude) – vyradiť obrázok z galérie
 • Odstrániť (Remove) – vybratý obrázok sa vymaže

Pred nahratím obrázka do Magenta, odporúčame použiť www.tinypng.com na optimalizáciu veľkosti obrázka.

Magento - nastavenie obrázka

Nastavenie skladu pre jednoduchý produkt

Nastavenie skladu/Inventory je komplikovanejšie, pretože sa dá nastaviť aj globálne. Pri každom novom eshope vás programátor oboznámy s globálnymi nastaveniami, nakoľko od nich sa odvíjajú ďalšie.
Nastaviť je možne nasledovné:

 • Správa skladu (Manage Stock) – Áno, ak chcete sklad nastaviť pre produkt osobitne
 • Množstvo (Qty) – počet produktov na sklade
 • Skladová dostupnosť (Stock Availability) – viete nastaviť, či je produkt skladom alebo je vypredaný
 • ostatné atribúty sú nastavené globálne a nechceme vás zaťažovať ich funkciami

Nastavenie kategórie

Najjednoduchšie nastavenie je pre produkt. Len zaškrtnete pole kategórie, v ktorej chcete aby sa zobrazoval produkt. Zaškrtnutých môže byť viac kategórií.
Vždy zaškrtnite najviac vnorenú kategóriu. Aby sa produkt zobrazoval aj v materských kategóriách je väčšinou vyriešené globálne.

Magento - nastavenie kategórie

Záver

V jednoduchom produkte sú aj ďalšie polia, ktoré ale vo väčšine prípadoch nevyužijete. V prípade, ak by ste ich chceli využiť zašleme vám osobitný návod.

Pre zhrnutie ako nastavovať jednoduchý produkt si pozrite naše video:

Pomôžeme?

Vyberte si z našich služieb: