Tvorba e-shopu s Magentom 2 – Rozšírený zľavový systém – Zľavy I.

Tvorba e-shopu s Magentom 2 - Rozšírený zľavový systém - Zľavy I.

Vypracovali sme pre vás návod na prvú časť zliav pre rozšírený zľavový systém s Magento 2.

Populárne zľavy

1. Zľava: Kúp prvý a získaj druhý najlacnejší zdarma

S touto zľavou si viete uplatniť zľavy na základe ceny najlacnejších produktov v nákupnom košíku.
Pravidlo je nastavené tak, aby poskytovalo napríklad 10% zľavu na najlacnejší produkt v košíku.
Pozrime sa, ako nakonfigurovať nastavenia pre túto akciu.


Zľava najlacnejšia

Výška zľavy (v %) – tu nastavte výšku zľavy (%), ktorú chcete poskytnúť. V našom prípade je to 10 %.

Maximálny počet Zľavových súprav sa vzťahuje na – tu nastavujeme maximálny počet položiek, na ktoré je možné zľavu uplatniť.

Ak je napríklad vaša akcia nastavená na uplatnenie zľavy na 1 najlacnejší produkt v košíku a toto nastavenie nastavíte na „1“, zľava sa uplatní iba raz.
Ak chcete získať zľavu na 2 najlacnejšie produkty v košíku – nastavte túto možnosť na ‚2‘.
My chceme len na 1 najlacnejší produkt, čiže v našom prípade nastavíme 1.

Dajte pozor a uistite sa, že hodnota je väčšia ako nula. V opačnom prípade bude mať celá objednávka po uplatnení kupónu 100% zľavu!

Maximálna výška zľavy – nastavte maximálnu výšku zľavy, ktorú možno uplatniť na jedno pravidlo. To znamená, že bez ohľadu na to, ako ste nakonfigurovali predchádzajúce nastavenia, konečná zľava môže byť vyššia, ako to tu zadáte. V našom prípade nenastavíme žiadne obmedzenia.

Zľava na množstvo (Kúpiť X) – tu určíte pravidlo, podľa ktorého sa bude zľava opakovať. Napríklad, ak nastavíte ‚2‘, zľava sa uplatní na každý druhý produkt v košíku: 2, 4, 6 atď. V našom prípade musíme nastaviť ‚1‘. Pretože sa bude vzťahovať na jeden najlacnejší produkt v košíku.

Vypočítať zľavu na základe (niečoho) – toto nastavenie riadi spôsob výpočtu hodnoty zľavy.

Preskočiť položky so špeciálnou cenou – ak je táto možnosť zapnutá, pravidlo sa uplatní na všetky produkty v košíku okrem položiek so špeciálnou cenou, teda tie ktoré sú v zľave.

Použiť na cenu dopravy – túto možnosť zapnite, len ak chcete zľavu uplatniť na súčet: medzisúčtu + sadzby za dopravu. Toto nepotrebujeme pre naše propagácie, takže sme nastavili „Nie“.

Zahodiť nasledujúce pravidlá – povoľte túto možnosť, ak chcete zastaviť ďalšie pravidlá s nižšou prioritou, ak je toto pravidlo aplikované. Túto propagácie nepotrebujeme, takže sme nastavili možnosť „Nie“.

Pozrime si tieto nastavenia pravidiel v akcii:

M2 - zľava najlacnejšia

Najlacnejším produktom je v tomto prípade „Tričko biele“, ktorého cena je 35 UEUR. Zľava
je 3,50 EUR, čo je presne 10 % z 35 EUR.

2. Zľava: Na najdrahší produkt

Najdrahšie zľava a Najlacnejšia zľava fungujú úplne rovnako. Rozdiel je len  vtom, že namiesto výpočtu zľavy na základe najlacnejšieho produktu kontroluje cenu najdrahšieho produktu.

Vzorové nastavenie pravidiel:

Zľava najdrahšia

Dajte pozor a uistite sa, že hodnota je väčšia ako nula. V opačnom prípade bude mať celá objednávka po uplatnení kupónu 100% zľavu!

Nastavili sme pravidlo 10% zľavu na najdrahší produkt. A tu je výsledok:

M2 - zľava najdrahšia

Blúzka modrá je v tomto prípade najdrahší produkt s cenou 40 EUR. 10 % z tejto hodnoty

Je 4 EUR a pri pohľade na hodnotu zľavy vidíme zhodu.

3. Zľava: Získajte zľavu v Y€ za každých minutých X€

Využitím tohto tejto zľavovej ponuky máte možnosť nastaviť propagačné zľavy ako napríklad:  „Získajte zľavu 10€ za každých 300 € v košíku“.

Vzorové nastavenie pravidiel:

Zľava - získajte Y za každých minutých Y

Toto pravidlo je nastavené tak, aby ste získali 1€ za každých minutých 20€. Takto to vyzerá v akcii:

M2 - zľava - získajte Y za každých minutých X

Medzisúčet je 75€. Naša zľava by mala platiť 3-krát (75/20=3,75, zaokrúhľovanie na nižšiu hodnotu). Čiže celková zľava je 3€ v tomto prípade.

Zľavy typu –  Kúpte X Získajte Y (X a Y sú rôzne produkty)

Skupinu pravidiel môžete využiť na poskytnutie zľavy na určitý produkt alebo výber produktov, avšak iba vtedy, ak je v košíku prítomný konkrétny iný produkt.

Príklad propagácie: „Kúpite činky a získajte fintes video so zľavou 15 %.

Percentuálna zľava: Kúpte X a získate Y zadarmo

1. Zľava: Kúpte Biele tričko a získajte Modrú blúzku so 15% zľavou“.

Takto to bude vyzerať:

Zľava - kúpte X, získajte Y

Toto si vyžaduje nejaké vysvetlenie.

V časti Promo Kategórie a Promo SKU definujete produkt Y vo formulári Kúpiť X a získať Y

Produkt X je definovaný v podmienkach v spodnej časti. Takže môžete použiť akýkoľvek atribút ako podmienku pre Produkt X, ale Produkt Y môže byť definovaný iba podľa SKU alebo kategórie.

Všimnite si pole Počet X produktov a Počet Y produktov. V našom príklade máme logické zadanie „jeden za jeden“, ale ak chcete napríklad použiť zľavu, Kúpte 5 X a získate 2 Y, potom „Počet X produktov“ by mal byť nastavený na „5“ a „Počet produktov Y“ na „2“.

Teraz sa pozrime sa ako naše pravidlo funguje:

M2 - zľava kúpiť X získať Y

Zľava v tomto prípade je 6€ čo je 15% zo 40€ za modrú blúzku.

Upozorňujeme, že kvôli určitým obmedzeniam logiky Magento 2 je potrebné nastaviť aspoň jednu podmienku v časti Definujte konfigurácie produktu X. V prípade, že vyššie uvedená konfigurácia zostane prázdna, dostanete upozornenie na chybu overenia.

2. Zľava: Pevná zľava: Kúpte X a získajte Y so zľavou 10€

V tomto prípade postupujete úplne rovnako ako vo vyššie uvedenej zľave, len poskytne pevnú sumu zľavy namiesto percentuálnej zľavy.

3. Zľava: Pevná cena: Kúpte X a získajte Y za pevnú cenu

Pri tejto zľave namiesto percentuálnej zľavy nastaví pevnú cenu za produkt Y.

Množstevná zľava

Vďaka týmto zľavám viete jednoducho organizovať viacero množstevných zliav pre nákupný košík. Prilákajte si svojich zákazníkov, aby míňali vo vašom e-shope viac, tým že získajú väčšie zľavy.

1. Zľava: Za každých minutých 100€ získate zľavu 10% na celý košík


Zľava - za každých minutých 100€, získate 10% na košík

Výška zľavy (… celý košík je o 5€ lacnejšie), v % – Nastavuje sumu zľavy pre celý košík ako percento pre každý krok

Náklady (Za každých minutých 100€…), v €tu si nastavíte celkovú cenu produktov v košíku, po ktorej sa vypočíta ďalšie percento zľavy.

Maximálna výška zľavy – nastavuje hranicu maximálnej možnej zľavy.

Vypočítať zľavu na základe – Tu si môžete vybrať, z akého typu ceny bude zľava vypočítaná.

Použiť na sumu dopravy – Ak chcete pravidlo použiť na sumu dopravy, nastavte možnosť „Áno“.

Zrušiť nadväzujúce pravidlá – zvoľte „Áno“, ak chcete zrušiť nadväzujúce pravidlá.

Pozrime sa, ako pravidlo funguje vo výklade.

M2 - zľava za každých minutých 100€ získate 10% na košík

Medzisúčet košíka je 115€ a 10 % zľava zo 115€ je 11,50€.

2. Zľava: Za každých minutých 10€ na X získate Y o 5 % lacnejšie


Zľava - za každých minutých 10€ na X, získate Y o 5% lacnejšie

Výška zľavy (…získajte Y o 5€ lacnejšie), v % – Tu si nastavíte percento zľavy pre každý krok (Y € alebo Y % sa násobí podľa počtu produktov X spĺňajúcich zadanú podmienku)

Náklady (Za každých 10€ minutých na X…), v € – tu si nastavíte sumu na produkty X v košíku, po  ktorej sa vypočíta percento zľavy z Y.

Maximálna výška zľavy – nastavuje hranicu maximálnej možnej zľavy.

Vypočítať zľavu na základe – Tu si môžete vybrať, z akého typu ceny bude zľava vypočítaná.

Použiť na sumu dopravy – Ak chcete pravidlo použiť na sumu dopravy, nastavte možnosť „Áno“.

Zrušiť nadväzujúce pravidlá – zvoľte „Áno“, ak chcete zrušiť nadväzujúce pravidlá.

Definovať produkt X a Definovať produkt Y – Tieto nastavenia je možné nakonfigurovať rovnakým spôsobom, ako bolo popísané vyššie pre akciu Kúpiť X a získať Y.
Ak chcete pravidlo uložiť pomocou tejto akcie, mali by ste vyplniť údaje pre X produkt a produkt Y.
V opačnom prípade sa akcia neuloží.

Pozrime sa, ako pravidlo funguje:

M2 - zľava za každých minutých 10€ na X, získate Y o 5% lacnejšie

Produkt X sme si stanovili Blúzka modrá (40€), Produkt Y je Tričko biele (35€).
Minuli sme 4×10€ na produkt X. Celková zľava je: 4 x zľava 5% (=1,75€) z celkovej sumy 35€ produkt Y. Čo sa rovná 7€.

 

Pomôžeme?

Vyberte si z našich služieb: