Tvorba eshopu s Magentom – Vytvorenie a správa vlastností

V ďalšom článku Tvorba eshopu s Magentom si popíšeme ako vytvoriť a spravovať vlastnosti produktov.

1. Ako vytvoriť vlastnosť

Po prihlásení do Magenta prejdite na možnosť Katalóg > Vlastnosti > Správa vlastností.

vytvorenie vlastnosti 1

Zobrazí sa vám tabuľka s vytvorenými vlastnosťami. Kliknite na vlastnosť, ktorú chcete editovať. Ak chcete vytvoriť novú vlastnosť kliknite v pravom hornom rohu na možnosť Pridať novú vlastnosť/Add New Attribute.

vytvorenie vlastnosti 2

2. Nastavenia vlastnosti

Ak ste si vytvorili novú vlastnosť je potrebné nastaviť v možnosti Vlastnosti/Properties nasledovné:

nastavenie vlastnosti 1

Kód vlastnosti/Attribute code – pomenovanie vlastnosti, slúži len na interné účely.

Rozsah/Scope – tu máte 3 možnosti:
1. Globálne/Global – hodnota vlastnosti sa nemení v rámci jednej administrácie.
2. Webová stránka/Website – hodnota vlastnosti sa môže odlišovať na jednotlivých webstránkach.
3. Obchod pohľad/Store view – hodnota vlastnosti bude iná v každom samostatnom obchode.

Katalógový vstupný typ pre majiteľa obchodu/Catalog Input Type for Store – tu máte na výber viacero možností:
1. Textové pole/Text field – ak si vyberiete túto možnosť, pri zadávaní produktu sa zobrazí textové pole, do ktorého bude potrebné dopísať hodnotu.
2. Rozšírené textové pole/Text area
3. Dátum/Date
4. Áno/Nie / Yes/No
5. Viacnásobný výber/Multiple select – pri tejto možnosti sa zobrazí zoznam, z ktorého si viete vybrať viacero variant. Vybraté varianty viete spravovať v možnosti Správa nadpisov/Možností / Manage Label/Options. Do možnosti Admin vložíte názov vlastnosti (napr. farba, veľkosť, výrobca), ktorý sa bude zobrazovať na stránke a vytvoríte jednotlivé varianty kliknutím na Pridať možnosť/Add Option.

nastavenie vlastnosti 2

6. Rozbaľovacia ponuka/Dropdown – tu si viete zo zobrazeného zoznamu vybrať iba jednu možnosť.
7. Cena/Price
8. Galéria/Media image
9. Fixed product tax

Unikátna hodnota/Unique Value – tu si viete určiť, či bude mať každý produkt unikátnu hodnotu vlastnosti.

Vyžadované hodnoty/Values Required – ak si vyberiete túto možnosť, pri každom produkte bude povinné vyplniť hodnotu vlastnosti.

Overenie vstupu pre majiteľa obchodu/Input Validation for Store Owner – ak chcete overovať správnosť údajov.

Použiť na/Apply to – tu máte 2 možnosti výberu:
Všetky typy produktov/All product types
Vybraté typy produktov/Selected product typestu si vyberiete typy produktov, pre ktoré chcete vlastnosť použiť.

Použiť pre vytvorenie konfigurovateľného produktu/Use To Create Configurable Product – tu si zvolíte z možností Áno/Nie.

3. Nastavenie Frontend vlastností

Keď už máte nastavené Možnosti vlastnosti prejdite nižšie na Frontend Vlastnosti/Frontend Properties.

frontend vlastnosti

Použiť v rýchlom hľadaní/Use in Quick search – klasické vyhľadávanie. Tu si nastavíte, či sa vlastnosť bude zobrazovať vo vyhľadávaní.

Použiť v rozšírenom hľadaní/Use in Advanced search – rozšírené vyhľadávanie. Tu si nastavíte, či sa vlastnosť bude zobrazovať v rozšírenom vyhľadávaní.

Porovnateľný na Frontend-e/Comparable on Front-end – určíte, či sa vlastnosť použije pri porovnávaní produktov.

Použiť vo vrstvách navigácie/Use In Layered Navigation – tu si viete vybrať z možností Nie/No, Filtrovateľný (s výsledkami)/Filterable (with results) a Filtrovateľný (bez výsledkov)/Filterable (no results). Ak vyberiete možnosť Filtrovateľný, v navigačnom bočnom menu pribudne filter.

Použiť vo vrstvách navigáciu vyhľadávania/Use In Search Results Layered Navigation – ak vyberiete možnosť Áno, vlastnosť sa pri klasickom vyhľadávaní zobrazí v bočnom menu.

Použiť pre pravidlá cien/Use for Promo Rule Conditions – používa sa ak chcete pri produktoch využívať napr. zľavy.

Pozícia/Position určuje pozíciu vlastnosti v navigačnom menu pri filtrovaní.

Povoliť HTML značky v obchode/Allow HTML Tags on Frontend – používa sa ak chcete vlastnosť formátovať pomocou html tagov.

Viditeľné na stránke produktov na Frontend-e/Visible on Product View Page on Front-end – táto možnosť umožňuje zobrazovať vlastnosť v detaile produktu.

Použité v zozname produktov/Used in Product listing – vlastnosť sa bude zobrazovať v zozname produktov.

Použité na triedenie pri výpise produktov/Used for Sorting in Product listing – vlastnosť sa použije pri zozname produktov v „Zoradiť podľa“.

Nezabudnite každú zmenu uložiť!

Viac o službe Tvorba Eshopu sa dozviete tu:

Tvorba Eshopu
2018-12-17T09:44:36+00:00 Tvorba eshopu, Návody|