Tvorba e-shopu s Magentom 2 – Rozšírený zľavový systém – Zľavy II.

Tvorba e-shopu s Magento 2 - Rozšírený zľavový systém - Zľavy II.

V predchádzajúcej časti Rozšírený zľavový systém – Zľavy I. sme sa venovali v Magento 2 populárnym zľavám typu: Kúpte X Získajte Y (X a Y sú rôzne produkty) a množstevný zľavám.
V tomto článku sa budeme sústrediť na zľavy typu N-tý produkt. Vysvetlíme si, aké sú to zľavy a ako si ich jednoducho nastaviť.

Každý N-tý

Túto akciu je možné použiť v propagačných zľavách ako napríklad: Získajte 20% zľavu na každý 5-ty produkt v košíku.
Akcia uplatňuje zľavu na každý N-tý tovar v košíku

1. Percentuálna zľava: každý 2., 4., 6. so zľavou 15 %

Príklad:  Získajte 10% zľavu na každú druhú položku v košíku.

Pravidlo bude vyzerať takto:


Zľava - získajte 10% zľavu na každú druhú položku v košíku

 

A takto to bude vyzerať v košíku:

M2 zľava - získajte 10% zľavu na každú druhú položku v košíku

Upozorňujeme, že zľava sa uplatní na každú druhú položku v košíku, pole Použiť pre je nastavené na Všetky produkty v košíku a pole Najprv aplikujte zľavu naNajlacnejšie produkty.

Pretože sme nastavil Každé N-té na 2 a zadali sme pravidlo Najprv aplikuj zľavu na najlacnejšie produkty (v košíku máme 3 produkty Tričko biele za 35€ a 3 produkty Blúzka modrá za 40€).
Čiže nastavené pravidlo bude počítať každú druhú položku v košíku od najlacnejšej: 1.) 35€, 2.) 35€ 3.) 35€, 4.)40€, 5.)40€, 6.)40€.
Celková zľava bude: 10% z 35€ je 3,50€ + (2x 10% z 40) je 8€ = 11,50€

Vyššie uvedený príklad ilustruje možnosť uplatniť zľavy na všetky produkty v košíku. Rozšírenie zároveň umožňuje vyladiť skupinu akcií Každá N-tá tak, že zľavy sa budú uplatňovať len na identické produkty v košíku.

Príklad: Získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou (pre Ten istý produkt v košíku).

Ak chcete nastaviť zľavu, vyplňte polia podľa obrázka:


Zľava - získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou pre ten istý produkt v košíku

 

V časti Najprv uplatniť zľavu zoraďte produkty, na ktoré sa pravidlo vzťahuje, od najlacnejších alebo najdrahších. Keď je nastavené na Najlacnejšie produkty, zľava sa najskôr uplatní na najlacnejšie produkty.

Pole, ktoré riadi uplatnenie zliav na rovnaké produkty – pole Použiť pre – by mala byť nastavená na Ten istý produkt v nákupnom košíku.

Pozrite sa ako to funguje.

M2 - získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou pre ten istý produkt v košíku

 

Prvá zľava bude uplatnená na druhú položku Blúzka modrá a bude predstavovať 4€.

Potom sa zľava uplatní na každú druhú položku produktov Sukňa modrá. Suma zľavy sa rovná 5,50€ (3 * 5,50€ = 16,50€). Na produktu Sveter čierny sa zľava nevzťahuje, pretože košík obsahuje iba jednu položku. Celková suma zľavy je 20,50€.

Porovnajme si výsledok tejto zľavy ak, zadáme v poli Použiť pre Všetky produkty v košíku.

Príklad: Získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou (pre Všetky produkty v košíku).


Zľava - získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou pre všetky produkty v košíku

Poznámka! Pamätajte, že v tomto prípade by pole Použiť pre malo byť nastavené na Všetky produkty v košíku. Venujte pozornosť aj poľu Najprv uplatniť zľavu na: podľa príkladu sa zľava uplatní najskôr na najlacnejšie produkty v košíku.

Preto sa prvá zľava opäť uplatní najprv na produkt Blúzka modrá 4€. Keďže zľava je na všetky produkty, v poradí tretí je v tomto prípade Sveter čierny.  A nasleduje Sukňa modrá, na ktorú sa bude zľava vzťahovať 4x 5,50€. Celková suma zľavy je 26€

A takto to funguje:

M2 zľava - získajte druhý rovnaký produkt s 10% zľavou pre všetky produkty v košíku

Teraz je už len na vás, aby ste sa rozhodli, ktorý zo spôsobov uplatnenia zľavy vyhovuje vašej podnikovej stratégii.

2. Zľava: Pevná zľava: každý 3., 6., 9. so zľavou 15€

Pevná zľava funguje na rovnakom princípe ako Percentuálna zľava vyššie: každý 2., 4., 6. s 15%, len pri tomto zadaní je zľava za pevnú sumu.

3. Zľava: Pevná cena: každý 5., 10., 15. za 49€

Táto zľava funguje podobne ako pevná zľava: Každá 3., 6., 9. s vyššie uvedenou zľavou 15€. Avšak tu poskytnete pevne stanovenú cenu za každý N-tý produkt, namiesto pevnej sumy zľavy .
To znamená napr., že 5. produkt bude za 49€, 10. produkt bude za 49€, 15. produkt bude za 49€.

Každý produkt po N

Túto zľavu je možné využiť v zľavách ako je: 10% zľava na všetky produkty po piatom!

Trik tejto akcie spočíva v tom, že po dosiahnutí určitého limitu môžete dať zľavu nielen na všetky produkty, ale môžete nastaviť pravidlo, aby ste namiesto toho poskytli zľavu za každú druhú, tretiu a tak ďalej.

To je dôvod prečo nastavenie ovláda Každý produkt (krok) a po N.

Napríklad sme nastavili Po N na ‚3‘ (keďže sme chceli zľaviť položky po treťom produkte) a Každý produkt (krok) na ‚2‘ (aby sme poskytli zľavu za každú druhú položku).
To znamená, že až po treťom produkte v košíku, sa začne uplatňovať zľava na každý druhý produkt v košíku.

Ako sa pravidlo uplatní v tomto prípade, môžete vidieť na obrázku nižšie:

Zľava - každý produkt po N - pravidlo

Ale to nie je všetko. Aby ste lepšie pochopili, ako funguje logika výpočtu, nižšie nájdete podrobné vysvetlenie:

 1. Od celkového množstva produktov v košíku sa odpočíta hodnota nastavená v nastavení Po N. Čiže po treťom produkte.
 2. Výsledok predchádzajúcej operácie potom vydelí hodnotou z Každého produktu (krok).
 3. Následne sú všetky produkty v košíku zoradené podľa ceny, od najnižšej ceny po najvyššiu.
 4. Zľava bude uplatnená na produkty s najnižšou cenou po treťom (podľa nastavení Po N, produkty 1., 2. a 3. budú ignorované)

Príklad: Povedzme, že sme nastavili Po N na ‚3‘, Každý produkt (krok) je nastavený na ‚2‘ a v košíku máme produkty s cenami 35€, 40€, 45€, 50€, 55€ a 60 €.

A chceme dať 10% zľavu.


Zľava - každý produkt po N - príklad

Takže poďme postupovať podľa krokov:

 1. Celkové množstvo produktov je ‚6‘, po N ‚3‘ nám ostali 3 produkty. 6 – 3 = 3.
 2. Každý produkt (krok) je ‚2‘, takže 3/2 = 1,5, zaokrúhľuje sa na vyššiu hodnotu, čiže *2*.

Teda uplatníme zľavu na dva produkty.

 1. Po zoradení produktov od najlacnejšieho máme: 35€, 40€, 45€, 50€, 55€ a 60€.
 2. Produkty za 35€, 40€ a 45€ sú v tomto prípade najlacnejšie, pretože prvé tri položky sa podľa nastaveného pravidla Po N ignorujú, zľava sa vzťahuje na 4. a 6. produkt.

10 % z 50€ je 5€ a 10% z 60€ je 6€. 5 + 6 = 11. Rýchla matematika.

Výsledná zľava bude teda 11€ ako vidíte aj na obrázku nižšie.

M2 zľava - každý produkt po N - príklad

Zľava: Percentuálna zľava: každý 1., 3., 5. so zľavou 15 % po 5 položkách pridaných do košíka.

Príklad: Získajte 20% zľavu na akýkoľvek produkt po piatom v košíku, to znie ako dosť pekná akcia, vyskúšajme to.

Takto môže pravidlo vyzerať v tomto prípade:


Zľava - percentuálna po N

A takto to bude v košíku:

M2 zľava - percentuálna po N

Ak ste si pozreli vysvetlenie pri zľavy vyššie, môžete si výsledok vypočítať sami.

V opačnom prípade sa výsledok dosiahol takto:

 1. Celkové množstvo je ‚7‘, Po N je ‚5‘. 7 – 5 = 2.
 2. Každý produkt (krok) je ‚1‘, takže 2/1=2. Potom uplatníme zľavu na dva produkty.
 3. Po zoradení produktov máme toto pole: 35€, 35€, 40€, 45€, 50€, 55€, 60€.
 4. Podľa pravidla Po N sa prvých päť položiek ignoruje, takže zľava sa uplatní na produkty za 55€ a 60€. 20 % z 55€ je 11€ a 20 % z 60€ je 12€. 11 + 12 = 23.

Takže výsledná zľava bude 23€. Presná zhoda!

Zľava: Pevná zľava: každý 3., 7., 11. so zľavou 15€ po pridaní 5 položiek do košíka

Percentuálna zľava: každá 1., 3., 5. s 15% zľavou po 5 položkách pridaných do košíka spomenutá v príklade vyššie, funguje rovnako ako táto zľava, len v tomto prípade poskytujete zákazníkovi pevnú zľavu namiesto percentuálnej.

Zľava: Pevná cena: každý 5., 7., 9. za 89,99€ po pridaní 5 položiek do košíka

Oproti Pevná zľava: každé 3., 7., 11. so zľavou 15€ po 5 položkách pridaných do košíka uvedenej vyššie, je rozdiel len v tom, že si si nastavíte pevnú cenu produktu namiesto pevnej sumy.

Majte na pamäti, že si môžete vybrať, na ktoré produkt sa majú zľavy uplatniť ako prvé: (od najlacnejšieho alebo od najdrahšieho).

Každá skupina N

Príklad: Získajte 5 tričiek za akciu v hodnote 200€ – uvedieme si ako sa dá využiť táto zľava.

Logika tejto zľavy je celkom jednoduchá:

 1. Výška zľavy je cena za skupinu položiek.
 2. Zľava na množstvo (Kúpiť X) určuje, koľko produktov bude v jednej skupine.
 3. Maximálna výška zľavy – max. výška zľavy, ktorú možno získať s určeným pravidlom.
 4. Produkty v košíku sú zoradené podľa ceny, od najnižšej po najvyššiu.
 5. Produkty v košíku sú rozdelené do skupín a každá skupina má zľavu uplatnenú samostatne.

Zľava: Pevná cena: Každých 5 položiek za 50€

Príklad 1: Pevná cena: Každé 3 položiek za 100€

Skúsme vytvoriť jednoduché pravidlo bez obmedzení produktu.

Toto pravidlo je určené na uplatňovanie pevnej ceny 100€ pre skupinu troch produktov.
Akékoľvek produkty, žiadne obmedzenia.

Ak však chcete obmedziť produkty, ktoré sa použijú pri výpočte, a tak uplatniť zľavu, prejdite do podmienok v časti Akcie na definovanie týchto produktov.


Zľava - pevná cena každých 3 položiek za 100€

M2 zľava - pevná cena každých 3 položiek za 100€

Tu je potrebné nejaké vysvetlenie. Poďme na logické kroky:

 1. Zľava na množstvo (Kúpiť X) je „3“.
  V košíku máme 5 produktov, takže zľava bude aplikovaný iba raz.
 2. Po zoradení produktov od najlacnejšieho v košíku podľa ceny máme: 35€, 35€, 40€, 40€, 55€.
 3. Produkty v hodnote 35€, 35€, 40€, sú najlacnejšie tri v košíku, takže pri nich sa uplatní zľava.

Výpočty: 35 + 35 + 40 = 110. 110€ je pôvodná cena týchto troch produktov. Rozhodli sme sa však dať pevnú cenu 100€ za skupinu. Celková zľava teda bude 110 – 100€ = 10€.

Presne tak ako máme uvedené v konečnej zľave na obrázku vyššie.

Príklad 2: Pevná cena: Každé 3 položiek za 110€


Zľava - pevná cena každých 3 položiek za 110€

Podľa pravidla budú skupiny tvorené 3 položkami a cena za každú sadu bude 110€.

Všetky položky v košíku sú zoradené podľa ceny, takže máme nasledovné pole: 35€, 35€, 35€, 55€, 55€, 55€, 60€, 60€.

M2 zľava - pevná cena každých 3 položiek za 110€

Podľa pravidla od najlacnejšieho, rozšírenie vyberie prvé 3 položky. Ich súčet 105€, je teda menší ako cena za skupinu v pravidle, ktorá je 110€.

Preto sa prvý produkt preskočí a rozšírenie si vyberie ďalšie 3 produkty,
začínajúc: 35€ + 35€ + 55€ = 125€. Súčet je väčší ako nastavená cena za skupinu v pravidle 110€, takže zľava bude nasledovná: 125€ – 110€ = 15€

Keďže pravidlo nemá nastavené žiadne limity zliav, rozšírenie teda pokračuje vo vytváraní skupín pre zľavu.

Ďalšia skupina produktov je 55€ + 55€ + 60€. Súčet = 170€. Spĺňa podmienky uplatnenia zľavy, keďže je väčší ako cena za skupinu 110€, takže zľava je 170€ – 110€ = 60€.

Ostal nám ešte jeden produkt za 60€. Počet položiek je menší, ako by mal byť na vytvorenie skupiny, tým pádom rozšírenie nepočíta zľavu na tento produkt.

Takže výsledná zľava je 15€ + 60€ = 75€.

Percentuálna zľava: Každých 5 položiek so zľavou 10 %

Tu fungujú pravidlá zľavy podobne ako pri zľave Pevná cena: Každých 5 položiek za 50 €, avšak na produkty sa vzťahuje percentuálna zľava namiesto stanovenia pevnej ceny pre skupinu produktov.

Každá skupina N zľavy vám zároveň poskytuje možnosť uplatniť zľavy na produkty, umiestnené od najlacnejších po najdrahšie alebo opačne.
Nezabudnite, ak chcete využiť túto možnosť nastavte Najprv uplatniť zľavu podľa svojich potrieb.

Pomôžeme?

Vyberte si z našich služieb: